FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: Bianka Novotková
IČO: 1930633
DIČ: 1124876654
IČ DPH: Nie je platcom DPH
Sídlo: Kútovská ulica 940/11 97101 Prievidza
Zápis: Číslo živn.registra: 340-42097, okresný úrad Prievidza

Bankové spojenie
Slovensko
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
Názov účtu: Bianka Novotková
IBAN: SK18 7500 0000 0040 2744 9519
SWIFT kód: CEKOSKBX
Kód banky: 7500

Česko
Názov banky: CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.
Názov účtu: Bianka Novotková
IBAN: CZ86 0300 0000 0002 9102 5506
Číslo účtu: 291025506/0300
SWIFT kód: CEKOCZPP
Kód banky: 0300

Kontakté údaje
Kontaktná osoba: Bianka Novotková
tel: +420 721 742 113
email: info@bootyplan.com