FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: PTG Group s.r.o
IČO: 55 338 445
DIČ: 2121970103
IČ DPH: Nieje platiteľ DPH
Sídlo: Jána Derku 1703 911 01 Trenčín, Slovensko
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 45116/R

Bankové spojenie
Slovensko
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK20 0900 0000 0052 0216 2799
SWIFT kód: GIBASKBX
Kód banky: 0900

Česko
Názov banky: Česká spořitelna, a.s.
IBAN: CZ89 0800 0000 0065 5962 4399
Číslo účtu: 6559624399/0800
SWIFT kód: GIBACZPX
Kód banky: 0800

Kontakté údaje
Kontaktná osoba: PTG Group s.r.o
tel: +421 944 429 090
email: info@bootyplan.com